Ngày 31/8/2014 (Vào dịp Trung thu năm 2014) Azzan Coffee tổ chức chương trình “Trung Thu cho em” nhằm mang lại cho các trẻ em nghèo ở thôn Bình lợi, EaSup có được một cái Tết trung thu ý nghĩa và vui vẻ. Thôn Bình lợi là một thôn nghèo 4 không ( Không điện, không y tế, không nước sạch, không trường học), trẻ em nơi đây rất thiếu thốn về mọi mặc.

Azzan Coffee với nhiều phần quà thiết thực, mong muốn mang lại cho các em nơi đây một mùa Trung Thu đầy tiếng cười và niềm vui.