Lễ hội nông sản sạch (Phiên chợ Nông dân Evergreen) diễn ra mỗi Chủ Nhật của cuối tháng tại chân Cầu Rồng Đà Nẵng. Và chủ nhật 26/03 của cuối tháng này đã khép lại một ngày tất bật và thành công tốt đẹp của Team Azzan Đà Nẵng.