Ngày 28/09/2016, Azzan kết hợp Hội Moto Học Bổng HCM và công ty Seagift đã tổ chức trao học bổng cho 60 em gọc sinh nghèo hiếu học ở trường Tiểu Học Trưng Vương, xã EaH’Ding, CưM’gar (mỗi xuất gồm 500.000 đồng và phần quà tập vở, dụng cụ học tập). 50 phần quà cho 50 hộ nghèo ở cùng Buôn EaH’Ding (mỗi phần gồm 10kg gạo, thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm khác).

Với tiêu chí nhằm động viên các cháu cố gắng đi học, học giỏi dù bất kỳ hoàn cảnh nào và cũng động viên, mong bà con trong buôn siêng năng làm việc để vượt nghèo, giảm sinh sản để tập trung lo cho con em chu đáo được đến trường đầy đủ.

img_6275 img_6284 img_6296 img_6302 img_6303 img_6308 img_6355 img_6380 img_6403 img_6438 img_6446 img_6489 img_6507 img_6517 img_6542 img_6546 img_6547 img_6555 img_6567 img_6581 img_6583 img_6586